Belleten

VAKFIMIZIN ÇIKARDIĞI KÜLTÜR YAYINLARI

VAKFIMIZIN ÇIKARDIĞI KÜLTÜR YAYINLARI

Vakfımız Bergamanın Tarihi Kültürlerini, Gelenek Göreneklerini, folklorunu, tarihi yapıtlarını ve tarihi eserlerini içiren yayınlar çıkarmaktır. Çıkardığı bu yayınları Bergama' daki tüm okullara, kuruluşlara, halka, yurdumuzudaki üniversitelere, Milli Kütüphanelere göndermektir. Her yıl çıkarılan bu eserin adı "BERGAMA BELLETEN”dir. İlk örneğini 17. Yüzyılın başlarında, Hollanda’da COURENTA adıyla gördüğümüz Belletenler, öneceleri yabancı gazete ve dergilerden derlenen haberleri Felemenekçe’ye çevirip bu dili kullanların Avrupa ile ilgilerini pekiştirmek amacıyla yayın yaşamına atılmışlardır. Bugün ise “belirli bir topluluğa, bilgi ve haber aktarma” amacıyla yayınlanmaktadır. Yurdumuzdaki ilk örneği 1937 yılından beri Türk Tarih Kurumu’nca çıkarılan Tarih Belleteni’dir. Bergama, Bergama Tarihi ve Arkeolojisi ile ilgili çalışmaları bilim dünyasına duyurmak, topluma bilemsel çalışmaları, çeşitli belgeleri, bilim dünyasından haberleri aktarmak amacıyla çıkardığımız Belleten ise Vakfımızın çıkardığı, bir yapıttır.

Berksav Belleten

Her şeyin ilkinde duyulan heyecan, yanlış ve eksikliklerinden arınmış olarak yayınlama kaygısı daha matbaanın ilk basamaklarını tırmanırken bizelri de avucuna aldı. İlk sayısını incelediğimiz Belleten’imizin belki de ilk satırları bile bunu ya duyumsamış ya da görmüşsünüdür. Sizlerin öneri ve katkılarınızla bunların en alt düzeye ineceği ve sürec içinde tümüyle giderilip, yetkinleşeceğimiz inancındayız. Bir gün gelecek, herşey aklın yargıç kürsüsünün önüne çıkacaktır. Varlık nedenini savunanlar kalacak, savunmayanlar yok olup gidecektir. İşte biz de siz bilim adamlarının önüne çıktık. Sizler gibi aklını bilime, yüreğini kültür ve sanata açan kişiler ve Bergama var oldukça yayın yaşamımız her yıl düzenli olarak sürecektir.

Download

Belletenleri e-kitap haline dönüştürdük ve herkesle paylaşmak istiyoruz. Vakfımızın çıkardığı kültür yayınlarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.