Burslar

BERKSAV Yüksek Öğrenim Bursu

BERKSAV Yüksek Öğrenim Bursu

Bergamalı gençlerin eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak ve bu katkıyla oluşacak birikimi şehrimize aktarmak amacıyla, yardıma gereksinimi olan gençlere, Vakfımızca yüksek öğrenim bursu verilmektedir. Şehrimizin tarihi, en eski ve en güzel örneklerini gördüğümüz hastane, kütüphane,tiyatro ile dolu olması belki de dünyanın en büyük ve en önemli ören yeri olması,bu konularda yetişecek gençlerimizin Bergama’mıza hizmet etmeleri onur ve zevkini bizlere tattıracaktır. Her yeri buram buram tarih ve sanat kokan Bergamamız’ın turizm dalında eğitilmiş ve bu yöre kültürü ile yetişmiş gençlere olan gereksinimi çok fazladır. Ham taşı klasik heykeltıraşlardan ayrı yontan Bergamalı heykeltıraşlar ayrı bir ekolün kurucusudur.Büyük Şair Yahya Kemal “Bergama heykeltıraşları” adlı şiirinde :

“Pek taze penbe tenlere benzer bu taşları

Yontarken eski Bergama heykeltraşları

İlham eden vucûdun edasıyle mest imiş;

Heykeltraş demek o zaman putperest imiş.

İnsan vücûdu bazan açık, bazan örtülü,

Her çizgisiyle san’atı canlandıran büyü.

Artık dehaya eski güzellikler sinmiyor.

Gördük ki yer yüzünde ilahlar gezinmiyor.”

Dedirtecek kadar, günümüzde değeri ölçülemeyen ve özlemi çekilen sanat adamları, belki de gençlerimizin eğitim ve öğrenimine olan katkımızla yine ortaya çıkabilir.

Kültür ve sanatta evrensel boyuta ulaşmak isteyen toplumların, önce yerelliği çok iyi özümsemesi gerekmektedir. Üstelik kültürü ile çağlar öncesinde evrenselleşen Bergama’mızın özkaynağının kurumaması için insanımıza ve tarihsel mirasımıza sahip çıkmak, görev ve bilincini her zaman taşımalıyız. Bunun en güzel yönetimi ise, kendi kültürümüzle yetişmiş bilimsel yönü güçlendirilmiş bu yörenin genç kuşağına, fırsat eşitliği sağlayarak bu mirası devretmektir. Bu eğitim ve öğretimi alan gençlerimizin de ileri yıllarda aynı duygu ve görüş ile güven duydukları genç kuşaklara,bu kültürü geliştirerek aktaracakları umudundayız.

Bu amaçla ; Tıp,eczacılık, tarih,sanat tarihi, arkeoloji, turizm, müzik, kütüphanecilik, psikoloji, güzel sanatlar (resim, heykel, tiyatro, edebiyat) bölümlerinde okuyan gençlerimize burs verilmektedir.