BAZİLİKA

Kültürün Beşiği Bergama

KIZIL AVLU

BAZİLİKA

Kırmızı tuğladan yapıldığı için halk arasında "Kızıl Avlu" diye adlandırılır. Mısır Tanrısı Serapise adanmış tapınak yaklaşık 200x100 m lik alana insaa edilmiştir. Ana tapınakla iki yanındaki kuleli yapılardan oluşur. Ana yapıya, 7x14 m bovutlarındaki kapı açıklığından girilir. Salonda Serapis kültü ile ilgili olduğu düşünülen havuz ve kuyu vardır. Bunların arkasında, tanrı heykelinin durduğu podvum yer alır. Yapının alt katı sütunlarla çevrilidir. Üst katın mermer kaplamalarının çok azı kalmıştır. Seramis Tapınağı, Bizans Döneminde iki bölümlü nefi ve apsisi ile kiliseye dönüştürülmüştür. Bugün kulelerden biri cami olarak hizmet vermektedir.

Efes Dünyanın ilk yedi kilisesinin ilki olan ve Hristiyanlığın yayılışının odak noktası olarak görülen Efes, Meryem Ana'nın son günlerini geçirdiği ve öldüğü yer olarak kabul edilmektedir. Nitekim ısa'nın 12 havarisinden biri olan St. Jean, İsa'nın ölümünden sonra Meryem'i de yanına alarak Batı Anadolu'ya gelmiş (M.S. 42-48) ve dönemin en büyük kentlerinden olan Efes'e yerleşmiştir. Meryem'in Efes'te yaşadığı sanılan ev, Hristiyanlığın kutsal merkezlerinden biri olup, ziyaret yeri olarak önemini günümüzde de sürdürmektedir.

M.S. 53-56 tarihlerinde St. Paul de kente gelmiş ve kaldığı süre içerisinde yörede Hristiyanlığın yayılması için çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar sonucu ise Efesos (Selçuk), Symrna (ızmir), Pergamon (Bergama), Sardes (Sart), Philedephia (Alaşehir), Laodikeio (Denizli) ve Tyateira'da (Akhisar) Hristiyanlığın ilk yedi kilisesi oluşmuştur. Ayrıca M.S. 435'te Hristiyanlığın III. Konsülü Efes Meryem Ana Bazilikası'nda toplanmış ve ısa ile Meryem'in tanrısal nitelikleri tartışılmıştır.