16
17.06.2009

BERKSAV TARİHİ CANLANDIRIYOR.

Bergama Kültür ve Sanat Vakfı Olarak Bergama Bedesteni’ni Kültür ve Sanatın Hizmetine açıyoruz. Bu gün Kültür ve Sanatın Hizmetine açılan Bedesten yakın gelecekte de Turizmin hizmetine açılmalıdır.

Bergama Kültür ve Sanat Vakfı olarak 73. Bergama Kermesi süresince Bergama Bedestenini kültürel faaliyetlerde kullanmak üzere Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Tahsisini sağladık. Bergama Belediyesinin araç desteği ile Bedestenin içindeki yılların biriktirdiği moloz ve çöpler atıldı. Bedesten yapısının içerisinde bulunan sonradan ilave edilmiş briket duvarlar bir dönem değirmen olarak kullanıldığı için ilave edilen set ve sonradan yapılan sıvalar yapıya zarar vermeden kaldırılarak iç mekanının otantik görünümünün ortaya çıkarılması sağlanmıştır.

Ata yadigarı eserlere sahip çıkmak, bir dünya mirası olarak ortaya koymak bizim için önemlidir. Bergama Bedestenine Benzer proje olarak yapılmış olan Konya Ereğli (Cağaloğlu) Bedesteni ve Tekirdağ (Rüstem Paşa )Bedestenlerinin restorasyonlarının çoktan tamamlanmıştır.

1998 ve 2000 yılları arasında Bergama Bedesteni Bergama Kültür ve Sanat Vakfı tarafından kiralanmış, Bedesteninin röleve ve restorasyon projelerinin ortaya çıkarılmış, vakıf eseri olan bedestenin kira bedelinin çok yükseltildiğinden kiralamaya devam edilememiştir. 2009 Haziranında Vakıflardan geçicide olsa tahsis konusunda gelinen noktadan çok mutlu ve umutluyuz.

Kültürel amaçlarla kamunun yararına kullanılacağımız Bedesten, Bergama Kermesi sürecince gerekli tedbirlerin alınarak sergilerin yer alacağı, sergi sürecince Bergamalı müzisyenlerce ses düzeni kullanılmaksızın doğal ortamda canlı müzik yapılarak mistik bir atmosfer oluşturulacaktır.

Amacımız, böyle bir yapının Bergama da var olduğuna kamu oyunun dikkatini çekmek bu güne kadar bedestenin içine girmemiş Bergamalıları bu alanda ağırlamak bizleri mutlu edecektir. Malatya Darende Bedesteni sahip çıkılmadığından maalesef yok olmuş kötü örnektir. Bedesten yok olduktan sonra arkasından ağıt yakmak yerine bu günden sahip çıkılmasını sağlamamak ve tarihimize sahip çıkmaktır. Bedestenin restorasyonu öncesi korunması için bütün önlemlerin alınmasının gerekmektedir. Belediye ve Özel İdare tarafından çevresindeki yapıların kamulaştırma çalışmalarına bir an önce başlanması gerekmektedir. Yada sivil toplum örgütleri ve şahıslar tarafından Bedestenin kapılarının evlat edinilerek açılması yönünde çaba harcayacağız.